2013-12-18

COLECTIA „CĂRŢI CU AUTOGRAFE"

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM deţine un valoros fond de carte, de la  primele tipărituri româneşti la opere în ediţii princeps, unicate, manuscrise, fiind în cadrul instituţiilor de profil una dintre marile depozitare ale culturii. În cadrul acestor colecţii există un compartiment aparte de cărţi cu dedicaţie şi autograf.
 În Sectorul Carte Rară şi Veche  a fost adunat şi pus la dispoziţia cititorului un patrimoniu bibliofil selectat cu grijă de-a lungul anilor. Colecţia cărţilor cu autografe include diverse ediţii ale savanţilor, literaţilor, oamenilor de cultură, politicienilor, etc. O parte din ei au lăsat pe filele volumelor gânduri pentru prieteni, alţii pentru diverse personalităţi, editori sau şi-au aşternut omagiul lor cititorilor. Toate au valoare deosebită atât pentru bibliofili, cât şi pentru cunoaşterea unor mentalităţi, caractere sau evenimente de epocă. Existenţa semnăturii autorilor pe paginile cărţii „conferă valoare bibliofilă” acestor exemplare, dau o pondere cărţilor, dincolo de conţinutul sau imaginea lor grafică. 
Câteva dintre personalităţile care au înnobilat cu semnătură sau dedicaţie proprie paginile cărţilor sunt: Vasile Haneş, Onisifor Ghibu, Mihai Cimpoi, Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Eugen Doga, Dinu Poştarencu, Ion Eremia etc.
Un important autograf este Плодоводство Бессарабии  и его нужды realizat de Могилянский Н. К., la Chişinău în anul 1913.
Din componenţa acestei colecţii:
  • Bezveconnâi G. Educaţie şi cercetăşie, 1933. Autograful conţine un omagiu lăsat „celui mai mare stegar al Basarabiei” Pantelemon Halippa.
  • Ghibu, O. Trei ani pe frontul basarabean, 1927. O însemnare lăsată d-lui M. Rădulescu din partea autorului.
  • Гологинков Г. Край  Днестьр, 1959. Acest autograf are tentă politică fiind expusă  mişcarea revoluţionară din Basarabia.
  • Погодин А. Л. Из истории славянских передвижений. С.-Петербургь, 1901. In acest autograf  identificăm marea influenţă a ştiinţei slavone vechi şi extinderea triburilor slave  în vest.
  • Иванов К. А.  Средневьковой город. Санктпетербургь, 1895.
  • Люперсолъский. П.  Храмовый  город  Дельфы, С.-Петербургь, 1869.

Galina CANŢÎR


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu