2013-09-18

COLECŢIILE SECTORULUI CARTE RARĂ ŞI VECHE

                     Sectorul Carte Rară şi Veche a  Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” face parte din  Serviciul de Organizare şi Comunicare a  Colecţiilor în subordonarea Secţiei  de Activitate Biblioteconomică  şi Arhivistică. În acest sector se atestă următoarele colecţii de cărţi:
·    Colecţia  „CARTEA DE REFERINŢĂ” include  un şir de cataloage ale manuscriselor româneşti, slavone etc.,  bibliografii analitice, diverse dicţionare,  ghiduri, monografii la temă, diverse dicţionare,  ghiduri, monografii la temă, enciclopedii, studii care pun în lumină o serie de adevăruri ştiinţifice despre începuturile tiparului, despre descoperiri ulterioare interesante (referitoare la identificări de ediţii, autori, subiecte etc.) Cuprinde informaţii valoroase despre: istoria culturii, istoria scrisului şi a tiparului, istoria religiei, a bibliotecilor. Una dintre  cele mai relevante  volume din colecţia dată este Bibliografia  Românească Veche (1508-1830).


·        Colecţia „MOLDAVICA” cuprinde o serie de monografii şi volume de poezie, proză, folclor, culegeri statistice etc., mai cu seamă din perioada ţaristă şi din perioada postbelică. Colecţia însumează reviste şi ziare din perioada respectivă, cum ar fi: Revista Bucovinei, Basarabia, Şcoala moldovenească, Şcoala Basarabiei, Viaţa Basarabiei, Din trecutul nostru, Sfatul Ţării etc. Biblioteca Ştiinţifică Centrală  „A. Lupan” deţine un valoros tezaur bibliofil: Cartea  românească de învăţătură sau Cazania lui Varlaam, editată în 1643 la mănăstirea „Trei Ierarhi” din Iaşi. Tot în acestă colecţie se pot găsi tipărituri ecleziastice editate la Tipografia Exarhicească din Chişinău, sub conducerea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni: Liturghie, 1815.
·         Colecţia „CARTEA RUSĂ” cuprinde lucrări în limba rusă din toate domeniile ştiinţei: istorie, literatură, politică, filosofie etc., editate în secolele XIX–XX. Aici găsim opere ale scriitorilor ruşi: M.I. Lermontov, N. Gogol, L.N. Tolstoi, I. Turgheniev etc. Cea mai reprezentativă ediţie a acestei colecţii este  Скупой  рыцаръ  de A. S. Puşkin, editată în 1873, la Sankt Petersburg.
·   Colecţia „MANUSCRISE” conţine câteva  Liturghii, Irmoase, Pilde duhovniceşti, Canoane  etc. Cea mai veche carte a colecţiei este Pomealnic al sfintei mănăstiri Voroneţ, tradusă şi scrisă la Voroneţ  în 1775, la care a trudit prolificul cărturar Bartolomeu Măzăreanu.
·     Colecţia „CARTEA ROMÂNĂ”  include culegeri de poezii, proză, tratate ştiinţifice, culegeri de documente, literatură juridică, economică, politică, studii de folclor, statistice etc. Îmbogăţesc colecţia scrierile lui D. Bolintineanu, V.A. Urechia, S. Bărnuţiu, N. Iorga,  dintre care scoatem în evidenţă volumul semnat de enciclopedistul de talie mondială, basarabeanul  Bogdan Petriceicu Hasdeu,  Cuvente din bătrîni. Limba română vorbită între 1550-1600editată la Bucureşti de către Societatea Academică Română în 1878. Această lucrare este un „studiu paleografico-linguistic”, după cum l-a definit însuşi autorul. Tot aici se află şi manuscrisele lui Mihai Eminescu, cărţi cu caracter religios ale secolului XVII-XVIII editate în cele mai importante centre tipografice de pe teritoriul românesc: Târgovişte, Bucureşti, Blaj, Snagov.
·   Colecţia „CARTEA CU CARACTERE CHIRILICE” conţine preponderent literatură ecleziastică: Sfânta Scriptură, Minee, Trebnice, Liturghii, Sbornice, Amfologhioane, Evanghelii. Una dintre  cele mai importante  ediţii ale  colecţiei este Apostolapărută în 1597 la Moscova (tirajul fiind foarte mare pentru acele vremuri, după cum au stabilit savanţii-bibliologi, de 1000 de exemplare),   care     include   gravura evanghelistului Luca, executată de către Ivan Timofeev Neveja.
·    Colecţia „CĂRŢI CU AUTOGRAFE”. Include diverse ediţii ale savanţilor, literaţilor, oamenilor de cultură, politicienilor care şi-au lăsat pe volumele proprii autografe pentru colegi, amici sau pentru instituţia noastră. Existenţa semnăturii autorilor pe paginile cărţii „conferă valoare bibliofilă” acestor exemplare, dau o pondere cărţilor, dincolo de conţinutul sau imaginea lor grafică. Un important autograf este Плодоводство Бессарабии  и его нужды realizat de Могилянский Н.К., la Chişinău în 1913. Dedicaţiile lăsate pot fi cu tentă politică, oferă descrierea succintă a cărţii etc.
·     Colecţia „CARTEA STRĂINĂ”. Include opere din tezaurul universal apărute de-a lungul secolelor XVI-XIX în importante centre tipografice din Europa: Paris, Varşovia, Lyon, Veneţia, Basel, Moscova. Colecţia cuprinde cele mai ilustrative ediţii tipărite în engleză, franceză, italiană, latină, germană, poloneză, spaniolă, începând cu anul 1595, care înglobează literatură artistică, istorică, ecleziastică, folclor etc. Printre autorii notorii, operele cărora se păstrează în patrimoniul nostru, sânt: Homer, Vergiliu, Cicero, Diderot, Voltaire, Hugo etc. Una  dintre cele mai vechi cărţi din această colecţie este L 'Ungheria spiegata de  Gio Nicolo Doglioni, editată la Veneţia în limba ştiinţei din acele timpuri, în 1595. Este despre istoria regatului Ungar. La sfârşitul cărţii, se ataşează o listă a regilor care au domnit de la începuturi până în 1595 şi o hartă a teritoriului. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu