2014-05-28

COLECȚIA DE ZIARE ȘI REVISTE

Sectorul Carte Rară și Veche conţine diverse ediţii ale ziarelor şi revistelor care în pofida trecutului istoric au avut puterea de a fi editate şi de a ne aduce o dovadă vie a evenimentelor,  destinelor şi faptelor ce au contribuit la dezvoltarea culturii şi spiritul naţional. Periodicele sînt cu tentă social-politică, literare, istorice, artistice, din diferite timpuri, unele fiind editate cu caractere latine, altele cu caractere chirilice.
Specificul inedit al acestor mărturii ale trecutului îl constituie aportul marelor personalităţi culturale: scriitori, preoţi, avocaţi, scriitori care au colaborat şi care au făcut ca glasul lor să fie auzit nu doar pe teritoriul ţării, dar şi peste hotare.
Revistele din fondul bibliotecii cuprind anii 1861-1944: Бессарабскiя областныя вьдомости (1861); Răsăritul (1918); Şcoala Basarabiei (1918-1923) - o revistă lunară de cultură pedagogică; Moldova de la Nistru (1920-1922); Gândul neamului (1923); Codrul Cosminului  (1924-1940) - o publicaţie ce favoriza rezultatele cercetărilor ştiinţifice inspirate de fenomenele istorice şi culturale din România; Doina Basarabiei (1929); Viaţa Basarabiei (1932-1944);  Din trecutul nostru (1933-1939);  Prut şi Nistru (1934-1936);  Familia noastră 1937; Bugeacul (1940).
Colecţia de ziare întruneşte perioada 1903-1940: Бессарабец (1903); Одесский листок (1905); Бессарабия (1911); Бессарабский листок (1912); Cuvînt Moldovenesc (1914); Аккерманское слово (1914); Sfatul Ţării (1917); Будушее Аккермана (1924); Adevărul (1924-1933);  Viaţa Basarabiei (1927-1940); Albina (1936) etc. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu