2014-05-16

200 ANI DE TIPAR ÎN BASARABIA

Matei Basarab spunea că tiparul este bogăţia mai de preţ şi mai cinstită decît toate bogăţiile pământului. Tiparul şi cartea, împreună cu întreaga creaţie spirituală a poporului nostru au purtat pecetea unităţii, au reliefat mărturia etnică şi au circulat fără oprelişti împotriva restricţiilor impuse de graniţele politice, constituind o preţioasă mărturie a culturii poporului nostru.
Cu ocazia aniversării a 200 ani de la înfiinţarea Tipografiei Exarhiceşti în Chişinău în Sectorul Carte Rară şi Veche a fost organizată o expoziţie de carte cu titlul 200 ani de tipar în Basarabia.
Sunt vernisate cărţi despre istoria bisericii în Basarabia, istoria cărţii româneşti, tipăriturile bisericeşti, tipografii care au activat, despre Gavriil Bănulescu Bodoni - cel care a pus bazele culturii româneşti în Basarabia, a contribuit la conservarea spiritului românesc pe teritoriul nostru. 
Documente expuse: Petru Haneş, Scriitorii Basarabeni; Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpînirea rusă; Nicolae Iorga Istoria Bisericii româneşti, Vol. 2.; Paul Mihailovici, Fapte trecute şi basarabeni uitaţi; Danilov Maria, Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia 1812-1918; Cereteu Igor, Unele consideraţii privind difuzarea cărţii vechi tipărite la Chişinău.

  

               Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu