2014-05-16

LUMINĂ DIN LUMINĂ

Lumină din lumină este titlul expoziţiei de carte organizată în Sectorul Carte Rară şi Veche cu ocazia a celor 200 ani de la apariţia tiparului în Basarabia.
Unul din indiciile revelatoare ale dezvoltării culturii unei ţări este existenţa tiparului şi a bibliotecilor. În istoria culturală a Basarabiei în sec. XIX un loc aparte revine înfiinţării Tipografiei Eparhiale la Chişinău de către Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. Moment istoric ce a jucat un rol însemnat în dezvoltarea societăţii, la înfăptuirea marelor acte din istoria poporului nostru.  Tipografia a constituit factorul activ al afirmării şi menţinerii unităţii spirituale, al făuririi şi desăvârşirii neamului.
La expoziţie sunt vernisate cărţile bisericeşti editate la Tipografia Exarhicească din Chişinău (Duhovnicească, apoi Eparhială): Liturghia (1815) – prima carte scoasă la tipar în Chişinău, Molebnic (1815), Ceasoslov (1817), Mineiu de obşte (1819),  Molitvenic (1820), Rânduiala sfinţirii bisericii (1820), Liturghie (1837), Liturghie (1859), Tipic bisericesc (1823), Penticostarion  (1853), Chiriacodromion (1860). 
                             


   


 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu